Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie systemami transportowymi
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie systemami transportowymi

59-220 Legnica, Dolnośląskie
Ul. Korfantego 4, Zobacz na mapie
Tel: (76) 855-16-00
Fax: (76) 855-16-24
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: sekretariat@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie systemami transportowymi Zarządzanie systemami transportowymi - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie systemami transportowymi - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wykaz przedmiotów


Wybrane przedmioty podstawowe, kierunkowe i wybieralne w czasie trwania studiów II – stopnia (uzupełniających magisterskich):

Koncepcje zarządzania

Zarządzanie procesami

Zarządzanie strategiczne

Etyka w zarządzaniu

Rachunkowość zarządcza

Marketing międzynarodowy

Systemy i procesy transportowe i ich modelowanie

Europejska polityka transportowa

Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka

Marketing usług transportowych

Diagnozowanie obiektów i systemów transportowych

Ochrona środowiska w transporcie lądowym

Gospodarowanie energią w systemach transportowych

Telematyka w transporcie

 


Sylwetka absolwenta


Studia na specjalności „Zarządzanie Systemami Transportowymi” są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Stanowią pogłębienie i kontynuację nauczania w ramach takich studiów. Zakłada się, że kandydaci na studia zostali wyposażeni w podstawową wiedzę ekonomiczną, menedżerską, z zakresu metod i technik zarządzania, humanistyczno – menedżerską, prawną i informatyczną. Posiadają również wiedzę ogólną i podstawową. Wiedza ta powinna odpowiadać obowiązującym standardom nauczania dla kierunku „Zarządzanie” w ramach studiów I stopnia. Dodatkowy wymiar godzinowy w ramach przedmiotów, które już wystąpiły w programach studiów I stopnia (identycznie również nazwanych) wynika z konieczności uwzględnienia dla tych przedmiotów zgodnie z minimami programowymi (standardami) dla studiów II stopnia – większej liczby godzin. Stanowią one jednak kontynuację i uzupełnienie wiedzy analogicznych przedmiotów ze studiów I stopnia.

W tej sytuacji celem kształcenia w ramach proponowanych studiów II stopnia jest głównie poszerzenie wiedzy, zdobytej w toku dotychczasowych studiów, o wiedzę bardziej szczegółową związaną z poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi działalności przedsiębiorstwa. Chodzi o nabycie umiejętności rozwiązywania osobliwych problemów menedżerskich w procesie podejmowania decyzji z jednoczesną znajomością zagadnień temu służących. Nie licząc umiejętności nabytych w toku kształcenia na studiach I stopnia na kierunku „Zarządzanie”, związanych z kształceniem ogólnym, podstawowym i kierunkowym (wspólnych dla wszystkich specjalności na tym kierunku), a także pogłębienia umiejętności wyniesionych z tych studiów, umiejętności nabyte przez studenta prezentowanej specjalności powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • dokonywania analizy rynku,

 • prognozowania zmian zachodzących w otoczeniu i samym przedsiębiorstwie,

 • stosowania metod ilościowych w rozwiązywaniu problemów menedżerskich,

 • modelowania symulacyjnego procesów gospodarczych i szacowania ryzyka w procesie podejmowania decyzji,

 • rozwiązywania charakterystycznych problemów związanych z systemami i procesami transportowymi oraz zasadami ich modelowania,

 • określenia zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie wymogami ochrony środowiska w transporcie lądowym,

 • zrozumienia zasad funkcjonowania europejskiej polityki transportowej,

 • określenia potrzeb i przepływów informacyjnych w procesie zarządzania,

 • komunikatywnego przekazywania informacji,

 • stosowania technik diagnozowania i systemów transportowych,

 • racjonalnego gospodarowania energią w systemach transportowych,

 • stosowania rozwiązań marketingu usług transportowych,

 • rozwiązywania specyficznych problemów zarządzania bezpieczeństwem i analiza tego ryzyka,

 • zrozumienia znaczenia telematyki w transporcie.

 

Całość zamykają kursy dyplomowania. Program zapewnia również pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym.

 

Studia są dwuletnie (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Po studiach znajdzie zatrudnienie w handlu, przemyśle, systemie bankowym oraz w firmach transportowych, a także sektorze publicznym. Wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności będzie mógł wnieść istotny wkład w rozwiązywanie problemów rynkowych firm na różnych szczeblach zarządzenia organizacją. Studia przygotują go również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia na tej podstawie właściwych programów rozwoju.