Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Menadżerska » Bezpieczeństwo Narodowe » Bezpieczeństwo Narodowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Menadżerska » Bezpieczeństwo Narodowe » Bezpieczeństwo Narodowe

59-220 Legnica, Dolnośląskie
Ul. Korfantego 4, Zobacz na mapie
Tel: (76) 855-16-00
Fax: (76) 855-16-24
WWW: http://www.wsmlca.edu.pl
Email: sekretariat@wsm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Cele Kształcenia


CELE KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki związanej z nowoczesnym zarządzaniem w sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych, a także wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej.


Sylwetka absolwenta


Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu: teorii i strategii bezpieczeństwa, ekonomiki i zarządzania usługami publicznymi, prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, kryzysu i zagrożeń kryzysowych, systemu zarządzania kryzysowego, struktury zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej (Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – organizacja i funkcjonowanie). Ponadto plan obejmuje: organizację łączności, obieg informacji, rolę i zadania mediów w sytuacjach kryzysowych, zasady prowadzenia akcji ratunkowych, logistykę w sytuacjach kryzysowych, działania w stanach nadzwyczajnych (stan wojenny, wyjątkowy i klęski żywiołowej) oraz szkolenia i treningi w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, akcji terrorystycznych itp.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

LICENCJAT

PRZEWIDYWANE MIEJSCE ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej i samorządowej (gminy, powiaty, województwa), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych jak również w zespołach zarządzania kryzysowego, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia.